Okręg Leszczyński ZKBS RP KBS Borek Wlkp. KBS Jarocin KBS Jutrosin BK Kościan BK Krobia KBS Mieszków BK Poniec BK Rawicz KBS Rydzyna KBS Śmigiel KBS Włoszakowice KBS Wolsztyn MDS-BK Rawicz

Bractwo Kurkowe w Poniecu

Poniec.png

Bractwo: Bractwo Kurkowe w Poniecu
Adres bractwa: 64-125 Poniec, ul. Krobska 45a
Historyczna data powstania: 1629 rok
Data reaktywacji po 1990 r.: 2009 rok
Data ufundowania sztandaru: 3 września 2011
Liczba członków zwyczajnych, honorowych: 31 zwyczajnych
Imię i nazwisko prezesa i od kiedy sprawuje tę funkcję: Jakub Boguszyński, od 18 lutego 2022 r.
Imię i nazwisko aktualnego króla kurkowego (zielonoświątecznego) bractwa: Stefania Kuropka
Imię i nazwisko aktualnego króla żniwnego bractwa: Natalia Kijak
Jeśli przy bractwie jest młodzieżowa drużyna to, jaka jest nazwa i ilu liczy członków: Młodzieżowa Drużyna Strzelecka Bractwa Kurkowego w Poniecu , 6 członków

Nazwy organizowanych ważniejszych imprez cyklicznych, w cyklu rocznym:

Strzelanie Królewskie
Strzelanie „Na powitanie lata”
Strzelanie o Króla Żniwnego
Strzelanie Niepodległościowe


Królowie kurkowi (zielonoświatkowi) po 1990 r.:

2010 - Jan Łukasik
2011 - Krzysztof Nowicki
2012 - Maciej Pawlak
2013 - Krzysztof Nowicki
2014 - Andrzej Dziubałka
2015 - Dariusz Kędziora
2016 - Paweł Sierakowski
2017 - Krzysztof Boguszyński
2018 - Piotr Kuropka
2019 - Jakub Kędziora
2021 - Dariusz Kędziora
2022 - Stefania Kuropka

Królowie żniwni po 1990 r.:

2010 - Janusz Grześkowiak
2011 - Jan Łukasik
2012 - Jarosław Glonek
2013 - Marek Konieczny
2014 - Michał Mikołajczyk
2015 - Andrzej Dziubałka
2016 - Leszek Andrzejak
2017 - Michał Wojtkowiak
2018 - Piotr Kuropka
2019 - Leszek Andrzejak
2021 - Przemysław Kozanecki
2022 - Natalia Kijak

Królowie kurkowi od 1920 do 1939 roku:
1928 – Stanisław Szymański

Królowie Kurkowi OL KBS RP po 1990 r.:
2022 - Jerzy Szwarczyński - Poniec

Królowie Żniwni OL KBS RP po 1990 r.:
2019 - Filip Kędziora - Poniec

Najważniejsze wydarzenia z historii Bractwa Kurkowego w Poniecu:

Czasy historyczne:
1629 - Założenie Bractwa Strzeleckiego w Poniecu
1669 - Zatwierdzenie statutu Bractwa Strzeleckiego w Poniecu przez króla Polski Michała Korybuta Wiśniowieckiego na prośbę dziedzica Ponieca Franciszka Miaskowskiego, kasztelana krzywińskiego
1679 - Kolejne zatwierdzenie statutu Bractwa Strzeleckiego w Poniecu przez króla polskiego Jana III Sobieskiego
1687 - Nadanie nowego statutu Bractwu Strzeleckiemu przez dziedzica Ponieca, Krzysztofa Unruga. W tym czasie, oprócz strzelnicy, Bractwo posiadało własną kręgielnię.
1774 - Według zachowanego spisu do Bractwa należało 117 osób na czele z dziedzicem miasta, szambelanem królewskim Maksymilianem Mielżyńskim
1780 - Do Bractwa należały 84 osoby.
1819 - Dziedzic Ponieca, Stanisław Mielżyński nadał członkom Bractwa prawo noszenia munduru. Z członków Bractwa został sformowany ochotniczy korpus strzelecki.
1844 - Nadanie nowego statutu Bractwu Strzeleckiemu w Poniecu. Na mocy jego postanowień przy Bractwie istniała kasa pogrzebowa.
1846 - Rząd pruski wydał rozporządzenie o wyglądzie munduru brackiego.
1848 - Część członków Bractwa opowiedziało się po stronie niemieckiej w konflikcie narodowościowym, który wybuchł w okresie rewolucji europejskiej, nazywanej Wiosną Ludów. Spowodowało to zerwanie współpracy dziedzica Ponieca, Mycielskiego z Bractwem. Wydał on zakaz korzystania przez Bractwo ze strzelnicy w Wydawach.
1862 - Otwarcie nowej strzelnicy brackiej i nadanie sztandaru Bractwu przez króla pruskiego Wilhelma I.
1867 - Bractwo Strzeleckie w Poniecu liczyło 160 członków, w tym 21 Polaków.
1899 - Nadanie nowego statutu Bractwu. Podpisało się pod nim 127 członków, w tym tylko 26 Polaków.
1904 - Obchody 275 rocznicy istnienia Bractwa. Z tek okazji odbyło się strzelanie o tytuł króla kurkowego. Został nim władca Rzeszy Niemieckiej cesarz Wilhelm II. W imieniu monarchy strzelał burmistrz. Bractwo otrzymało od cesarza nowy sztandar. Pokrył on też koszty biesiady brackiej.
1912 - Wprowadzenie nowego wzoru munduru brackiego. W mocy pozostał również stary mundur. Uchwalono także nowy regulamin kasy pogrzebowej, która odtąd była obowiązkowa dla wszystkich członków Bractwa.
1914 - 1918 - W okresie I wojny światowej działalność Bractwa zamarła.
1920 - Wznowienie działalności Bractwa i jego szybka polonizacja. W szeregi organizacji wstąpiło 53 Polaków. Pierwszym polskim prezesem został Józef Dykiert.
1929 - Obchody 300 rocznicy założenia Bractwa Kurkowego w Poniecu.
1939 - 1945 - Zawieszenie działalności Bractwa w okresie II wojny światowej.
1945 - Wznowienie działalności Bractwa.
1947 - Bractwo liczyło 66 członków.
1948 - 1949 - Stopniowe ograniczenie działalności Bractwa przez władze komunistyczne, a w końcu jego likwidacja.

Czasy współczesne
2009 - Utworzenie grupy inicjatywnej pod kierunkiem brata Jerzego Szwarczyńskiego w celu odrodzenia Bractwa Kurkowego w Poniecu. Zebranie założycielskie odbyło się 13 listopada 2009 w Sowinach. Deklarację założycielską podpisało 19 osób. W skład pierwszego zarządu weszli: prezes - Michał Mikołajczyk, wiceprezes - Jerzy Szwarczyński, sekretarz - Grzegorz Wojciechowski, skarbnik - Włodzimierz Kosik, komendant - Paweł Sierakowski, strzelmistrz– Dariusz Kędziora.
Luty 2010 - Rejestracja Bractwa Kurkowego w Poniecu w sądzie.
16 kwietnia 2010 - Bractwo Kurkowe w Poniecu zostaje przyjęte w poczet członków Zjednoczenia Kurkowych Bractwa Strzeleckich RP
14 maja 2010 - Uroczystość oficjalnej inauguracji działalności Bractwa Kurkowego w Poniecu.
19 czerwca 2010 - Pierwsze strzelanie królewskie odbyte na strzelnicy w Jutrosinie
11 września 2010 - Pierwsze strzelanie o tytuł króla żniwnego
8 kwietnia 2011 - Podpisanie umowy z władzami miejskimi o przejęciu   przez Bractwo terenu przy drodze Poniec - Sowiny w celu zbudowania na nim strzelnicy.
3 września 2011 - Uroczystość nadania sztandaru Bractwu Kurkowemu w Poniecu.
2012 - Początek cyklicznych strzelań o tytuł młodzieżowego mistrza ( księcia) Bractwa
2 czerwca 2012 - Pierwsze strzelanie królewskie na własnej, jeszcze nie pełni gotowej, strzelnicy.
22 czerwca 2013 - Pierwsze strzelanie pn. „Na powitanie lata”
24 - 26 sierpnia 2012 - Udział delegacji Bractwa w XVII Europejskim Spotkaniu Strzelców Historycznych w Tucholi
5 kwietnia 2013 - Wybór nowego zarządu w składzie: prezes - Dariusz Kędziora, wiceprezes - Jerzy Szwarczyński, wiceprezes - Włodzimierz Kosik, sekretarz - Grzegorz Wojciechowski , skarbnik - Jan Łukasik, strzelmistrz - Janusz Grześkowiak, komendant - Paweł Sierakowski, członek Zarządu - Marek Konieczny, członek Zarządu - Grzegorz Pazdaj
3 maja 2013 - Turniej strzelecki dla społeczeństwa gminy Poniec z udziałem 30 reprezentacji.
Lipiec 2013 - Udział delegacji Bractwa w pogrzebie kapelana bractw kurkowych ks. Henryka Marczewskiego
31 sierpnia 2013 - Spotkanie fundatorów sztandaru Bractwa na strzelnicy.
Wiosna 2014 - Budowa torów strzeleckich i przechwytów na strzelnicy co umożliwiło strzelanie z kbks.
10 maja 2014 - Uroczystość otwarcia strzelnicy.
18 października 2014 -Turniej strzelecki dla gimnazjalistów.
9 listopada 2014-Obchody 5 lecia reaktywacji Bractwa połączone ze Strzelaniem Niepodległościowym.
1 maja 2015 - Festyn kulinarny „Ponieckie smaki” na strzelnicy zorganizowany przez Dariusza Kędziorę i Jrzego Szwarczyńskiego
Sierpień 2015 - Delegacja Bractwa uczestniczyła w Europejskim Zlocie Strzelców Historycznych w Peine ( Niemcy).
Listopad 2015 - Wprowadzenie strzelania o tytuł „króla królów” w ramach Strzelania Niepodległościowego. Początek cyklicznych zawodów w ramach „Ponieckiego Grand Prix”.
19 lutego 2016 - Wybór Zarządu Bractwa w składzie:Dariusz Kędziora - prezes,  Jerzy Szwarczyński - wiceprezes,  Paweł Sierakowski - wiceprezes,  Grzegorz Wojciechowski - sekretarz, Jan Łukasik - skarbnik,  Leszek Andrzejak - strzelmistrz, Krzysztof Boguszyński - komendant,  Marek Konieczny - członek Zarządu,  Grzegorz Pazdaj - członek Zarządu.
2017 i 2018 - Strzelnica służyła jako baza dla historyków - eksploratorów, którzy przybyli do Ponieca, aby prowadzić poszukiwania na terenie bitwy sasko - szwedzkiej z 1704 r.
3 grudnia 2017 - Spotkanie opłatkowe Okręgu Leszczyńskiego Zjednoczenia Strzeleckich Bractw Kurkowych RP na strzelnicy brackiej.
6 maja 2018 - Uczestnictwo grupy oficerów z 4 Zielonogórskiego Pułku Lotniczego wraz z pocztem sztandarowym w strzelaniu królewskim
10 maja  2018 - Powołanie do życia sekcji broni czarnoprochowej, której aktywnymi członkami są bracia: Leszek Andrzejak i Przemysław Kozanecki.
Sierpień 2018 - Delegacja Bractwa uczestniczyła w Zlocie Europejskich Strzelców Historycznych (EGGS), który odbył się w Holandii.
8 lutego 2019 - Wybrano Zarząd Bractwa w składzie  prezes - Dariusz Kędziora, wiceprezes -  Jerzy Szwarczyński, wiceprezes - Paweł Sierakowski, skarbnik - Jan Łukasik, sekretarz - Grzegorz Wojciechowski, strzelmistrz - Leszek Andrzejak, komendant  Krzysztof Boguszyński, członekowie - Marek Konieczny, Grzegorz Pazdaj, Piotr Kuropka.
10 - 11 maja 2019 - Uroczystość 390 rocznicy powstania Bractwa Kurkowego w Poniecu i 10 rocznicy jego reaktywacji. Z tej okazji została wydana publikacja książkowa.
21 września 2019 - Turniej strzelecki zorganizowany przez Wielkopolską Izbę Strzelecką wspólnie z Bractwem Kurkowym w Poniecu
20 marca 2020 - Z powodu stanu pandemii działalność Bractwa została zawieszona. Nadal jednak trwały prace nad budową toru do strzelań z pistoletu.
22 maja 2021 - Strzelaniem królewskim Bractwo wznowiło działalność po okresie pandemii. Do użytku został oddany tor do strzelania z pistoletu.
18 lutego 2022 - Wybór nowego Zarządu w składzie: Prezes - Jakub Boguszyński, wiceprezes - Piotr Kuropka, wiceprezes - Jakub Kędziora, sekretarz - Grzegorz Wojciechowski, skarbnik - Jan Łukasik, strzelmistrz - Leszek Andrzejak, komendant - Jacek Gilewski, członkowie Zarządu - Jerzy Szwarczyński, Stefania Kuropka, Michał Wojtkowiak
7 maja 2022 - Po raz pierwszy w historii Bractwa królem zostaje kobieta - siostra Stefania Kuropka.
5 czerwca 2022 - Festyn z okazji Dnia Dziecka na strzelnicy
13 sierpnia 2022 - Udział delegacji Bractwa w obchodach 100-lecia Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich w Poznaniu
19 - 22 sierpnia 2022 - Delegacja Bractwa wzięła udział w Europejskim Spotkaniu Strzelców Historycznych w Denize (Belgia). Brat Maksymilian Kuropka w strzelaniu zajął 4. miejsce.