Okręg Leszczyński ZKBS RP KBS Borek Wlkp. KBS Jarocin KBS Jutrosin BK Kościan BK Krobia KBS Mieszków BK Poniec BK Rawicz KBS Rydzyna KBS Śmigiel KBS Włoszakowice KBS Wolsztyn MDS-BK Rawicz

Ostateczna klasyfikacja Grand Prix Okręgu Leszczyńskiego w 2004 r.

Czytaj więcej...

WYNIKI TURNIEJU STRZELECKIEGO

O GODNOŚĆ KRÓLA ŻNIWNEGO OKRĘGU LESZCZYŃSKIEGO

PRZEPROWADZONEGO W SOBOTĘ 28.08.2004 R.

NA STRZELNICY W RAWICZU

1. TARCZA O GODNOŚĆ KRÓLA ŻNIWNEGO OKRĘGU LESZCZYŃSKIEGO

KRÓL ŻNIWNY - BALCEREK Marek - KBS JURTOSIN

I RYCERZ - KOSTKA Zbigniew - KBS POGORZELA

II RYCERZ - TOKAREK Arkadiusz - KBS WOLSZTYN

I GIERMEK - CIOSEK Paweł - KBS POGORZELA

II GIERMEK - SZULC Tadeusz - KBS RYDZYNA

2. TARCZA PUNKTOWA - MISTRZ PISTOLETU OKRĘGU LESZCZYŃSKIEGO

I miejsce MISTRZ - ŁOZA Waldemar - BK RAWICZ - 6

II I V-CE MISTRZ - BALCEREK Marek - KBS JUTROSIN

III II V-CE MISTRZ - OSIŃSKI Maciej - BK RAWICZ - 4

IV - RATAJCZAK Piotr - BK RAWICZ - 3

V - KAPŁON Ryszard - BK RAWICZ - 2

VI - NAWROCKI Eugeniusz - KBS WŁOSZAKOWICE

3. TARCZA CHARYTATYWNA

I miejsce - BALCEREK Marek - KBS JUTROSIN

II - OSIŃSKI Maciej - BK RAWICZ - 5

III - ŁOZA Łukasz - BK RAWICZ - 4

IV - TYL Alfons - BK RAWICZ - 3

V - PAWŁOWSKI Tadeusz - BK RAWICZ - 2

VI - ŁOZA Waldemar - BK RAWICZ - 1

4.TARCZA BRACTWA KURKOWEGO W RAWICZU

I miejsce - ŁOZA Waldemar - BK RAWICZ - 6

II - SZWARC Paweł - BK RAWICZ - 5

III - ŁOZA Łukasz - BK RAWICZ - 4

IV - BLECK Norbert - KBS ŚMIGIEL

V - KARKOSZ ROBERT - RAWICZ

VI - NAWROCKI Eugeniusz - KBS WŁOSZAKOWICE

5. TARCZA BURMISTRZA

I miejsce - DOMANIECKI Dariusz - BK RAWICZ - 6

II - NAWROCKI Eugeniusz - KBS WŁOSZAKOWICE

III - BLECK Norbert - KBS ŚMIGIEL

IV - TYL Alfons - BK RAWICZ - 3

V - KAPŁ0N Ryszard - BK RAWICZ - 2

VI - MAŁECKI Fabian - KBS JUTROSIN

6. TARCZA STAROSTY

I miejsce - BLECK Norbert - KBS ŚMIGIEL

II - NAWROCKI Eugeniusz - KBS WŁOSZAKOWICE

III - BURA Ryszard - KBS WŁOSZAKOWICE

IV - KWIECIEŃ Celestyn - RAWICZ

V - DOMANIECKI Jakub - MDS RAWICZ - 2

VI - KAPŁON Ryszard - BK RAWICZ - 1

7. FINAŁ DO KURA

I miejsce - NAWROCKI Eugeniusz - KBS WŁOSZAKOWICE

II - RATAJCZAK Piotr - BK RAWICZ - 5

III - SAMOL Andrzej - BK RAWICZ - 4

IV - ŁAPAWA Wiesław - BK RAWICZ - 3

V - ŚWIERZEWSKI Jan - BK RAWICZ - 2

8. TARCZA PUNKTOWA (SPORTOWA)

I miejsce - ANDRZEJAK Jerzy - KBS WOLSZTYN

II - KARKOSZ Robert - RAWICZ

III - SAMOL Andrzej - BK RAWICZ - 4

IV - KAPŁON Ryszard - BK RAWICZ - 3

V - NOWAK Ireneusz - KBS ŚMIGIEL

VI - MAŁECKI Fabian - KBS JUTROSIN

Ryszard Kapłon

KOMENDANT

BK RAWICZ

2004 rok

W piątek 17 grudnia 2004 roku w rawickiej Strzelnicy odbyło się zebranie Prezesów i osób funkcyjnych Okręgu Leszczyńskiego KBS RP,

na którym została podsumowana działalności Okręgu Leszczyńskiego w 2004 roku.

Spotkanie poprzedził świąteczny turniej strzelecki z broni pneumatycznej, w którym wzięli udział reprezentanci 11 bractw.

Zwycięzcy turnieju:

Czytaj więcej...

 

Maciej Osiński, prezes Okręgu Leszczyńskiego KBS RP podsumował działalność Okręgu Leszczyńskiego w 2004 roku.

Czytaj więcej...

 

Sprawozdanie z funkcjonowania Zarządu Okręgu przedstawił sekretarz Tadeusz Pawłowski.

Czytaj więcej...

 

Lechosław Zegar, skarbnik omówił sytuację finansową Okręgu w 2004 roku.

Czytaj więcej...

 

Wyniki turniejów strzeleckich podał Eugeniusz Nawrocki, strzelmistrz OL.

Czytaj więcej...

 

Trzem prezesom bractw: Markowi Balcerkowi z KBS Jutrosin, Tadeuszowi Pawłowskiemu z BK Rawicz i Ryszardowi Zawodnemu z KBS Borek Wlkp., które zdobyły największą liczbę punktów w turniejach z cyklu Grand Prix wręczone zostały puchary.

Czytaj więcej...

 

Ks. Henryk Marczewski, Kapelan Zjednoczenia KBS RP wygłosił bożonarodzeniowe orędzie i złożył świąteczno-noworoczne życzenia.

Czytaj więcej...

 

Na zakończenie zebrania bracia podzielili się opłatkiem.

Czytaj więcej...

 

Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...

 

W piątek 12 listopada 2004 r. w Strzelnicy Bractwa Kurkowego w Rawiczu odbyło się

zebranie Zarządu Okręgu Leszczyńskiego KBS RP.

W zebraniu uczestniczyło 14 braci, w tym przedstawiciele KBS z Jarocina, Mieszkowa, Wojciechowa, Kościana i Rawicza oraz ks. Henryk Marczewski - kapelan Okręgu Leszczyńskiego KBS RP.

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

 

W piątek 21 maja 2004 r. odbyło się w Wojciechowie .

W zebraniu uczestniczyło 23 braci. Nie było przedstawicieli z bractw: wolsztyńskiego i rydzyńskiego.

Otwarcia zebrania dokonał gospodarz Lechosław Zegar, aktualny Król Okręgu Leszczyńskiego.

Maciej Osiński, Prezes Okręgu Leszczyńskiego KBS RP przedstawił protokół z poprzedniego zebrania delegatów Okręgu Leszczyńskiego.

Protokół z 16 kwietnia 2004 roku -dokument w PDF (wymagana jest przeglądarka Adobe Acrobat)

Przebieg i organizację Turnieju Królewskiego Okręgu Leszczyńskiego, który odbędzie się 13 czerwca 2004 roku w Wojciechowie omówił Jacek Barański, strzelmistrz KBS Wojciechowo. Regulamin strzelecki przedstawi na strzelnicy w Wojciechowie Eugeniusz Nawrocki, strzelmistrz Okręgu Leszczyńskiego.

Maciej Osiński przedstawił wniosek o nadanie Krzyża Komandorskiego z Mieczami dla brata ks. Henryka Marczewskiego. Wniosek został przyjęty oklaskami.

Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...

 

Ponieważ Józef Paluszkiewicz, Prezes KBS Mieszków nie był na poprzednim zebraniu delegatów OL zapytał, na jakich zasadach powinna funkcjonować Młodzieżowa Drużyna Strzelecka. Maciej Osiński przypomniał, że dla zainteresowanych funkcjonowaniem Młodzieżowej Drużyny Strzeleckiej w Rawiczu jest do pobrania sprawozdanie z 5-lecia działalności MDS: Plik PDF 285 KB

W piątek 16 kwietnia 2004 roku w Rawiczu odbyło się w Strzelnicy

Walne Zebranie Delegatów Okręgu Leszczyńskiego KBS RP.

Otwarcia zebrania o godz. 18.00 dokonał Maciej Osiński, prezes Okręgu Leszczyńskiego KBS RP witając przybyłych gości, prezesów bractw i delegatów. Prezesi otrzymali od Tadeusza Pawłowskiego, sekretarza OL materiały zawierające protokół zebrania Okręgu Leszczyńskiego z 6 grudnia 2003 roku w Rawiczu oraz aktualny kalendarz imprez 2004 OL i wykazy osób funkcyjnych z poszczególnych bractw Okręgu.

Prezes dokonał podsumowania działalności Okręgu Leszczyńskiego w 2003 roku, zaś informacje o działalności Zarządu znalazły się w sprawozdaniu sekretarza. O wpływach i wydatkach w 2003 rok poinformował Lechosław Zegar, skarbnik OL, a wyniki turniejów strzeleckich omówił Eugeniusz Nawrocki, strzelmistrz OL. Jan Świerzewski, przewodniczący Sądu Honorowego przedstawił sprawozdanie z działalności Sądu, a Bogdan Grygier, przewodniczący Komisji Rewizyjnej dokonał oceny działalności finansowej skarbnika i wykonania uchwał przez Zarząd Okręgu (fragmenty wystąpień poniżej). Na zakończenie wystąpienia przewodniczący postawił w imieniu Komisji Rewizyjnej dwa wnioski. Pierwszy o skwitowanie działalności w 2003 roku skarbnika OL oraz drugi o udzielenie absolutorium Zarządowi. Na sali było obecnych 21 delegatów, którzy głosowali za tymi wnioskami.

W dyskusji pojawiła się propozycja zmiany formuły odbywania zawodów Drużynowy Puchar Przechodni. Maciej Osiński zaproponował, aby w tym roku sześć bractw z Okręgu zorganizowało na swoich strzelnicach zawody drużynowe. Z tym że dwa turnieje w strzelaniu z broni krótkiej, a cztery z kbks. Pierwsze 6 drużyn otrzymają punkty od 6 za zwycięstwo, do 1 za zajęcie 6 miejsca. Na koniec roku dokonane zostanie podsumowanie i trzy bractwa, które zgromadzą największą liczbę punktów w ciągu roku zostaną nagrodzone. Przedstawiciele sześciu bractw wstępnie zadeklarowało organizację tych turniejów z cyklu Grand Prix. Informacja zawarta jest w kalendarzu imprez Okręgu Leszczyńskiego na 2004 rok (zakładka [Terminy imprez OL].

W zebraniu na 12 Bractw Kurkowych w Okręgu Leszczyńskim uczestniczyli delegaci 11 Bractw oraz funkcyjni z poszczególnych organów władz Okręgu Leszczyńskiego.

Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

W sobotę 13 listopada 2004 r. na strzelnicy Bractwa Kurkowego w Śmiglu odbyła się szósta i ostatnia edycja Drużynowego Pucharu Okręgu Leszczyńskiego KBS RP.

Zwyciężyła drużyna KBS Wolsztyn 110 (6 pkt.),

miejsce II zajęło KBS Jutrosin 109 (5 pkt),

III miejsce zajęło BK Rawicz 99 (4 pkt),

IV miejsce zdobyli po dogrywce gospodarze KBS Śmigiel 95 + 19 (3 pkt),

V miejsce drużyna KBS Mieszków 95 + 18 (2 pkt),

VI miejsce drużyna KBS Borek Wielkopolski 75 (1 pkt),

VII miejsce drużyna KBS Kościan 69.


26 września 2004 r. w Pogorzeli odbył się Drużynowy Turniej Strzelecki z cyklu Grand Prix.

Wyniki turnieju:

I Jutrosin 109 pkt.

II Rawicz 107 pkt.

III Borek 94 pkt.

IV Mieszków 84 pkt.

V Pogorzela 80 pkt.

18 września 2004 r. w Jarocinie odbył się Drużynowy Turniej Strzelecki z cyklu Grand Prix.

Wyniki turnieju:

I Jutrosin

II Borek

III Mieszków

IV Rawicz

V Jarocin

5 września 2004 r. w Rydzynie odbył się Drużynowy Turniej Strzelecki z Pistoletu z cyklu Grand Prix.

Wyniki turnieju:

I Rydzyna 135 pkt.

II Borek 116 pkt.

III Jutrosin 101 pkt.

IV Mieszków 95 pkt.

V Rawicz 90 pkt.

Czytaj więcej...

 

Bracia z Rydzyny rozegrali również swój Turniej Żniwny. Poniżej fotografie zwycięzców poszczególnych konkurencji:

Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

 

W turnieju o tytuł KrólaŻniwnego Okręgu Leszczyńskiego

zwyciężył Marek Balcerek - KBS Jutrosin

Czytaj więcej...

 

W strzelaniu do kura zwyciężyłEugeniusz Nawrocki - KBS Włoszakowice

Czytaj więcej...

 

Mistrzem w strzelaniu z pistoletu został

Waldemar Łoza - KBS Rawicz

Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

 

Kompletny zestaw wyników poszczególnych konkurencji turnieju w zakładce[Okręg Leszczyński Wyniki OL]

15 sierpnia 2004 r. w Jutrosinie odbył się Drużynowy Turniej Strzelecki z Pistoletu z cyklu Grand Prix.

Wyniki turnieju:

I Rawicz 101 pkt.

II Kościan 82 pkt.

III Mieszków 76 pkt.

IV Rydzyna 74 pkt.

V Jutrosin 67 pkt.

VI Jarocin 59 pkt.

VII Pogorzela 58 pkt.

VIII Śmigiel 57 pkt.

IX Borek 37 pkt.

Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...

 

11 lipca 2004 r. Festyn strzelecki w Rydzynie

Czytaj więcej...

 

Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

 

4 lipca w Mieszkowie odbyły się następujące konkurencje strzeleckie:

1.Tarcza Burmistrza Jarocina

Czytaj więcej...

 

I Krzysztof Smoleński Śrem

II Fabian Małecki Jutrosin

III Ryszard Bura Włoszakowice

2.Tarcza Przewodniczącego Rady Miejskiej

Czytaj więcej...

I Eugeniusz Nawrocki Włoszakowice

II Fabian Małecki Jutrosin

III Mirosław Skrzypczak Mieszków

3.Tarcza Bracka

Czytaj więcej...

 

I Krzysztof Smoleński Śrem

II Tadeusz Żychlewicz - jr Pleszew

III Maciej Pichil Włoszakowice

4.Tarcza Fundacyjna

Czytaj więcej...

 

I Roman Gauza Jarocin

II Andrzej Kubiak Śrem

III Grzegorz Kowalski Jarocin

5.Tarcza Punktowa

Czytaj więcej...

 

I Krzysztof Smoleński Śrem

II Andrzej Kubiak Śrem

III Ryszard Bura Włoszakowice

6.Zapadki

Czytaj więcej...

 

I Marek Balcerek Jutrosin

II Krzysztof Smoleński Śrem

III Maciej Pihil Włoszakowice

7.Kur

Czytaj więcej...

 

I Konrad Krzynówek Jarocin

Foto: M. Osiński

13 czerwca w Wojciechowie odbył się turniej strzelecki

o godność Króla Kurkowego Okręgu Leszczyńskiego.

W turnieju zasadniczym strzelało 74 strzelców z 11 bractw Okręgu Leszczyńskiego (nie uczestniczyli w zawodach strzelcy KBS w Śmiglu), zaś w turnieju towarzyszącym brali udział także strzelcy z Krobi.

Zwyciężył Piotr Tyl z Bractwa Kurkowego w Rawiczu;

miejsce II Andrzej Andrzejewski z Bractwa Kurkowego w Pogorzeli

miejsce III Stanisław Stelmaszykz Bractwa Kurkowego w Borku Wielkopolskim

miejsce IV Marek Balcerek z Bractwa Kurkowego w Jutrosinie

miejsce V Jerzy Andrzejak z Bractwa Kurkowego w Wolsztynie

Czytaj więcej...

 

Wyniki strzelania o tytuł Mistrza Okręgu "2004">2004 z karabinka sportowego:

miejsce I Grzegorz Zieliński z Bractwa Kurkowego w Wolsztynie;

miejsce II Ryszard Bura z Bractwa Kurkowego we Włoszakowicach;

miejsce III Feliks Ratajczak z Bractwa Kurkowego w Borku Wlkp.

Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

 

Fot. M. Osiński

W niedzielę 30 maja 2004 roku odbyło się strzelanie

o godność Króla Bractwa Kurkowego w Jutrosine

Zwyciężył Piotr Dzwonnik, który będzie nosił łańcuch Króla Kurkowego w Jutrosinie przez rok,

I Rycerz - Paweł Kunowczyk

II Rycerz - Kazimierz L. Antkowiak

I Giermek - Jan Prosaiło

II Giermek - Zbigniew Koszarek

Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...

 

Przed turniejem królewskim odbyło się

zaprzysiężenie Młodzieżowej Drużyny Strzeleckiej w Jutrosinie.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

 

Fot. T. Pawłowski

Czytaj więcej...

 

18 kwietnia 2004 roku na rozpoczęcie sezonu strzeleckiego uzyskano następujące wyniki:

1. Strzelanie do tarczy brackiej

I Zygmunt Głowacz - Rydzyna

II Tadeusz Szulc - Rydzyna

III Adam Cieśla - Rydzyna

2. Strzelanie do tarczy towarzyskiej

I Mateusz Głowacz - Rydzyna

II Wiesław Musiał - Rydzyna

III Adam Kański - Rydzyna

3. Strzelanie o nagrody

I Ireneusz Nowak - Śmigiel

II Wiesław Musiał - Rydzyna

III Eugeniusz Hamrol - Śmigiel

4. Strzelanie do kura

I Tadeusz Szulc - Rydzyna

II Zygmunt Głowacz - Rydzyna

III Adam Cieśla - Rydzyna

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

 

Pomimo małej frekwencji rywalizacja 28 marca była bardzo zacięta.

W poszczególnych konkurencjach tryumfowali:

Strzelanie do tarczy rocznicowej:

1. Andrzej Kubiak - Śrem

2. Krzysztof Smoleński - Śrem

3. Ryszard Bura - Włoszakowice

Czytaj więcej...

 

Strzelanie do tarczy brackiej:

1. Krzysztof Smoleński - Śrem

2. Eugeniusz Nawrocki - Włoszakowice

3. Andrzej Kubiak - Śrem

Czytaj więcej...

 

Strzelanie do tarczy Króla Zjednoczenia KBS RP:

1. Krzysztof Smoleński - Śrem

2. Fabian Małecki - Jutrosin

3. Andrzej Kubiak - Śrem

Czytaj więcej...

 

Strzelanie punktowe:

1. Krzysztof Smoleński - Śrem

2. Eugeniusz Nawrocki - Włoszakowice

3. Andrzej Kubiak - Śrem

Czytaj więcej...

 

Strzelanie do zapadek:

1. Krzysztof Smoleński - Śrem

2. Andrzej Kubiak - Śrem

3. Ryszard Bura - Włoszakowice

Czytaj więcej...

 

Strzelanie do Kura:

1. Arkadiusz Ratajczyk - Jutrosin

2. Maciej Osiński - Rawicz

3. Wiesława Osińska - Rawicz

4. Stanisław Ratajczak - Rawicz

- senior zawodów, który ustrzelił kurowi skrzydło

Czytaj więcej...

 

Foto: M. Osiński

22 marca w Jutrosinie odbyło się VI Walne zebranie Sprawozdawcze Bractwa Kurkowego.

Bracia podsumowali działalność w minionym roku. Za największe osiągnięcie strzeleckie uznano zdobycie przez Marka Balcerka na Kongresie w Pniewach tytułu Króla Zjednoczenia KBS RP. Pozytywnie oceniono zakres prac wykonanych w "2003">2003 roku na strzelnicy brackiej. Stała się ona jeszcze bardziej funkcjonalna i w znacznym stopniu poprawiła się jej estetyka.

Walne zebranie upoważniło Brata Fabiana Małeckiego do utworzenia przy jutrosińskim bractwie Młodzieżowej Drużyny Strzeleckiej.

W trakcie zebrania ślubowanie złożyło dwóch nowych braci: Mieczysław Balcerek ( brat Marka ) i Ks. Kazimierz Biełek, któremu powierzono funkcję Kapelana BKR Jutrosin. Brat Marian Jakubowski odebrał z rąk Króla Zjednoczenia Order Zasługi - Krzyż Rycerski.

W zebraniu uczestniczył Maciej Osiński Prezes Okręgu Leszczyńskiego KBS RP.

Czytaj więcej...

 

Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...

 

Foto: Maciej Osiński.

1 lutego 2004 roku w Jutrosinie odbył się III Turniej Imieninowy Fabiana Małeckiego

do następujących tarcz:

1. Tarcza Imieninowa

1 Eugeniusz Hamrol - KBS Śmigiel

2 Andrzej Kubiak - KBS Śrem

3 Włodzimierz Smułka - KBS Ostrów Wlkp.

4 Marek Balcerek - KBS Jutrosin

5 Maciej Osiński - KBS Rawicz

Czytaj więcej...

 

2. Tarcza Tortowa

1 Krzysztof Smoleński - KBS Śrem

2 Henryk Skoradzki - KBS Śmigiel

3 Ryszard Bura - KBS Włoszakowice

4 Fabian Dolicz - KBS Jutrosin

5 Ireneusz Nowak - KBS Śmigiel

Czytaj więcej...

 

3. Tarcza Bracka

1 Andrzej Kubiak - KBS Śrem

2 Maciej Pihil - KBS Włoszakowice

3 Fabian Małecki - KBS Jutrosin

Czytaj więcej...

 

4. Tarcza Towarzyska

1 Krzysztof Smoleński - KBS Śrem

2 Andrzej Kubiak - KBS Śrem

3 Włodzimierz Smułka - KBS Ostrów Wlkp.

Czytaj więcej...

 

5. Kur

1 Ryszard Kapłon - KBS Rawicz

2 Jan Wierzewski - KBS Rawicz

3 Ryszard Bura - KBS Włoszakowice

Czytaj więcej...

 

Zdjęcia zamieszczono dzięki uprzejmości Ireneusza Dobrasa.

24 stycznia 2004 roku odbył się turniej o tytuł Mistrza KBS Śmigiel.

Bracia z KBS Śmigiel na swojej strzelnicy 24 stycznia 2004 roku zorganizowali tradycyjne strzelanie o tytuł Mistrza Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Śmiglu A.D. 2004. Strzelanie rozpoczęto o godzinie 18, a zakończono o 21 wspólną biesiadą. Strzelano do tarcz punktowych.

Tytuł Mistrza A.D. 2004 w Śmiglu zdobył brat Ireneusz Nowak. Tytuł I Wicemistrza wystrzelał brat Eugeniusz Hamrol, a tytuł II Wicemistrza zdobył brat Andrzej Dobraś. Zwycięscy otrzymali pamiątkowe dyplomy, a Mistrzowi dodatkowo wręczono Przechodni Łańcuch z zawieszonym srebrnym wizerunkiem kura i napisem "Każdemu Mistrzowi Bractwa Kurkowego w Śmiglu" ufundowany przez brata Czesława Abta w 1932 roku.


Regulamin turniejów

o Puchar Przechodni Okręgu Leszczyńskiego KBS RP

Grand Prix Okręgu Leszczyńskiego 2004 roku

1. Od "2004">2004 roku decyzją zebrania delegatów Okręgu Leszczyńskiego KBS zmieniona została formuła turnieju drużynowego okręgu.

2. Cały cykl roczny składa się z "6">6 strzelań organizowanych przez bractwa zrzeszone w okręgu.

3. Miejsce odbycia poszczególnych strzelań ustala się na zebraniu grudniowym, poprzedzającym rok strzelecki.

4. Do całego cyklu zalicza się dwa strzelania z pistoletu sportowego i cztery z karabinka sportowego, z których tyko po jednym z każdego rodzaju broni ma być oparty o reguły strzelectwa sportowego, a pozostałe mają być strzelaniami towarzyskimi do tarcz losowych.

5. W poszczególnych strzelaniach każde bractwo może wystawić tylko jedną, trzyosobową drużynę.

6. Strzałowe dla drużyn w każdym strzelaniu wynosi 20 zł i przekazywane jest wraz z protokołem strzelania do Zarządu Okręgu Leszczyńskiego.

7. Organizator strzelania funduje nagrody dla trzech pierwszych drużyn.

8. Pierwsze sześć drużyn zdobywa punkty do klasyfikacji rocznej w ilości od 6 pkt. za I miejsce, aż do 1 pkt za VI miejsce.

9. Bractwo, które w danym roku uzbiera największą ilość punktów zdobywa Puchar Przechodni Okręgu Leszczyńskiego.

10. W 2004 roku turnieje zaliczane do „Grand Prix” odbywać się będą w:

niedziela 04 .07 Mieszków karabin sportowy

niedziela 15 .0 "8">8 Jutrosin pistolet sportowy

niedziela 05 Rydzyna pistolet sportowy

sobota 18 Jarocin karabin sportowy

niedziela 26 Pogorzela karabin sportowy

sobota 13 .11 Śmigiel karabin sportowy

11. Nad prawidłowością przebiegu wszystkich strzelań czuwa Strzelmistrz lub inny delegat wyznaczony przez Zarząd Okręgu Leszczyńskiego.

Zdjęcia z imprez  i uroczystości Bractw Kurkowych Okręgu Leszczyńskiego, jakie się odbyły w 2004 r.:
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...